Huskattens situasjon

Huskatten er i dag hos de fleste katteeiere et kjært famliemedlem. Det er ikke så mange år siden katten kun var et nyttedyr som skulle holde unna mus og rotter. Huskatten var derfor ikke mye i kontakt med menneskene, men måtte nøye seg med å bo utendørs og leve av de byttedyr de fanget. I dag stilles det kompetansekrav til dyreeierne i den nye dyrevelferdsloven.

I den nye dyrevelferdsloven av 2010 sies det i §6 (Kompetanse og ansvar) at: ”Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører. Foresatte skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr. Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig.”

Det betyr at katter skal utvikles og holdes på en måte som sikrer god dyrevelferd, og som forebygger atferdsproblemer, og at katter blir hjemløse. Norge har også forpliktet seg til å etterleve Europeisk konvensjon om beskyttelse av kjæledyr.

For å bedre huskattens vilkår i Norge ble det også nedsatt et utvalg: Utredning fra en tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt 6. august 1998 av Statens dyrehelsetilsyn (nå Mattilsynet) etter anmodning fra Landbruksdepartementet.

Boken ”Katten – Atferd og velferd” av Bjarne O. som ble utgitt i oktober 2012, er også et skritt i riktig retning av å informere folk om hvordan katten skal holdes til glede for katten og for eierne. Boka skal kunne fås via alle bokhandlere. Hvis de ikke har boka, så skal de bestille den (de kan ikke nekte det). Du kan også bestille via en nettbokhandel, Haugenbok, Bokkilden, eller forlagets egen nettbokhandel. Boken har egen facebookside.

Til tross for at de fleste katter i Norge har det godt, er det dessverre alt for mange uansvarlige katteeiere som lar være å kastrere og ID-merke sine katter. Det er opphav til tusenvis av hjemløse katter som dessverre lever et liv med sult, kulde og sykdommer. Dyrevernforeninger og private ildsjeler gjør en stor innsats for å hjelpe de hjemløse kattene og finne nye, gode hjem til dem.

Det er dog kun den enkelte katteeiers ansvar for å forebygge hjemløshet som er løsningen. Derfor er det fortsatt dette kravet til en katteeier som  stilles: Kastrer og ID-merk din katt dersom den ikke skal brukes i seriøs avl. Det er allerede har altfor mange katter i forhold til gode hjem.

Skrevet av Bodil 

Kommentarer

0 kommentarer